Občestveno življenje prvih krščanskih skupnosti

Kateheza: Občestveno življenje prvih krščanskih skupnosti (Vir: Radio Vatikan)

Sveti oče je med splošno avdienco, ki je, 26. 6., potekala na Trgu sv. Petra, govoril o življenju prve krščanske skupnosti, o kateri pripovedujejo Apostolska dela. Ljubezen do Boga in ljubezen do bratov sta bili dve temeljni potezi.

Kateheza je slonela na odlomku iz 2. poglavja Apostolskih del: »Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah […] Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval« (Apd 2, 42.44-45).

Mnogi se pridružijo

Papež Frančišek je dejal, da je bil sad binkošti, torej močnega izlitja Božjega Duha na prvo krščansko skupnost to, da so mnoge osebe začutile, kako je njihovo srce presunilo veselo oznanilo – kerygma – odrešenja v Kristusu. Svobodno so se mu pridružile in se spreobrnile, s tem pa v njegovem imenu prejele krst in dar Svetega Duha. Približno tri tisoč oseb vstopi in postane del tistega bratstva, ki je habitat vernikov in cerkveni kvas evangelizacijskega delovanja. »Žar vere teh bratov in sester v Kristusu iz njihovega življenja naredi ‘scenarij Božjega delovanja’, kar se po apostolih izrazi s čudeži in z znamenji. Izredno postane običajno in vsakdanjost postane prostor pojavljanja živega Kristusa.«

Poteze dobrega kristjana

Evangelist Luka nam o tem pripoveduje tako, da nam predstavi »cerkev v Jeruzalemu kot paradigmo vsake krščanske skupnosti«, kot podobo bratstva, ki očara in ki se je ne mitizira, a se je prav tako ne minimalizira. Pripoved v Apostolskih delih nam pomaga pogledati med zidove domusa, kjer se zbirajo prvi kristjani kakor Božja družina, kakor prostor občestva ljubezni med brati in sestrami v Kristusu. Vidimo lahko, da živijo na zelo jasen način: »Stanovitni so v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah«. Kristjani vztrajno poslušajo didaché, torej apostolsko učenje; drugo vrsto medosebnih odnosov živijo tudi preko občestva v duhovnih in materialnih dobrinah; spominjajo se Gospoda z lomljenjem kruha, torej z evharistijo, in se pogovarjajo z Bogom v molitvi. Kot je pripomnil papež, so to štiri poteze dobrega kristjana.

Bližina in enost

Drugače od človeške družbe, ki teži za lastnimi interesi, pri tem pa zanemarja druge ali pa jim celo škoduje, skupnost vernikov opusti individualizem, spodbuja delitev in solidarnost. »Ni prostora za egoizem v duši kristjana. Če je tvoje srce egoistično, nisi kristjan, ampak si posvetnež, ki išče samo svojo korist in svoj profit,« je izpostavil Frančišek. Luka nam pravi, da so verniki bili skupaj (glej Apd 2,44). »Bližina in enost predstavljata slog vernikov: bližnji, skrbni drug do drugega, ne obrekujejo drugega, ampak si pomagajo in so si blizu.«

Življenje v občestvu

Milost krsta torej razkriva tesno vez med brati v Kristusu, ki so poklicani k medsebojni podelitvi, k poistovetenju z drugimi in dajanju, kolikor kdo potrebuje (glej Apd 2,45). Gre za velikodušnost, miloščino, skrb za drugega, obiskovanje bolnikov, obiskovanje tistih, ki so v stiski in ki potrebujejo tolažbo. In ravno zato, ker to bratstvo, kar Cerkev je, izbere življenje občestva in pozornost do potrebnih, lahko živi resnično in pristno bogoslužno življenje: »Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi« (Apd 2, 46-47).

Gospod zagotavlja rast

Apostolska dela nas koncu spomnijo, da Gospod zagotavlja rast skupnosti (Apd 2, 47). »Vztrajanje vernikov v pristni zavezi z Bogom in z brati postane privlačna moč, ki očara in osvoji mnoge (prim. Evangelii gaudium, 14); postane načelo, s katerim  živi skupnost vernikov v vsakem času.«

Odprta vrata nebeškega Jeruzalema

Papež Frančišek je katehezo sklenil z besedami: »Prosimo Svetega Duha, naj iz naših skupnosti naredi kraje, kjer se bo sprejemalo in prakticiralo novo življenje, dela solidarnosti in občestva; kraje, kjer bodo bogoslužja srečanje z Bogom in bodo postala občestvo z brati in sestrami; kraje, ki bodo odprta vrata nebeškega Jeruzalema.«

Več na: https://www.vaticannews.va/sl/papez/news/2019-06/kateheza-obcestveno-zivljenje-prvih-krscanskih-skupnosti.html

2019-07-22T10:47:41+01:0022. 07. 2019|