Bog sklene zavezo z Mojzesom

Sklepanje pogodbe meri na razjasnitev pozicije, ki je pravno zakomplicirana ali pa težavna. Med dvema skupinama ali  posamezniki določa novo osnovo ravni odnosov med pogodbeniki. O pogodbi med Bogom in Noetom ne govori noben drug del Stare zaveze. Noetova zaveza je tako drugačna od one z Abrahamom ali one na Sinaju ali pa od katere koli druge zaveze: v teh primerih so bili posamezniki ali pa ljudstvo na osebni način poklicani v skupnost z Bogom, in zato postavljeni pred problem sprejetja takšne zaveze ali ne.

Več na: Portal Pridi in poglej

2020-01-22T12:47:25+01:0022. 01. 2020|