SSKK

SSKK2018-09-27T14:06:02+00:00

Skupnost slovenskih katehistinj in katehetov – (SSKK) vodi s. mag. Brigita Zelič HMP. V strukturi Cerkve spada pod Slovenski katehetski urad. Prav tako pa ima vsaka škofija svojo škofijsko Skupnost (SKK), ki jo v ljubljanski nadškofiji vodi s. Andreja Čakš HKL. Skupnost je del Škofijskega katehetskega urada.

Namen Skupnosti je povezovanje katehistinj in katehistov, ki poučujejo verouk ali kako drugače sodelujejo v pastorali na župnijah. Gre torej za stalno osebno in strokovno formacijo. Želimo si, da bi se med seboj bolje poznali, se podpirali in si pomagali s poslušanjem in delitvijo dobre prakse. Zaželeno je, da ima vsak član/ica dokončano Katehetsko pastoralno šolo (KPŠ) ali je še v fazi izobraževanja. Kot pridruženi pa se lahko naših srečanj udeležujejo tudi kateheti brez KPŠ.

Način delovanja Skupnosti:
– Redna mesečna srečanja ob sredah ali sobotah (eno od njih je postna duhovna obnova)
– Katehetsko študijsko posvetovanje v oktobru
– Zaključno družinsko romanje članov in članic v juniju
– Letne duhovne vaje in po možnosti udeležba na Katehetskem simpoziju
– Supervizijska skupina (če je dovolj zanimanja)

Kontakt:
S. Andreja Čakš, 040 828 242
andreja.caks@usmiljenke.si

Preberite si več…

DOGODKI 2018 – 2019 V NADŠKOFIJI LJUBLJANA

29. 9. 2018 Katehetsko srečanje Izzivi kateheze pri delu z otroki in mladimi
Kje in kdaj: Ljubečna
Predava: gospod Miha Kramli

3.10. 2018 Pastoralni tečaj
Kje in kdaj: Murska sobota
Kontakt: SKU

6.10. 2018 Katehetsko srečanje Moč in nemoč vzgoje
Kje in kdaj: Rakovnik
Predava: gospod Miha Kramli
Kontakt: SKU

27.10. 2018 Seminar veščine javnega nastopanja
Kje in kdaj: Novo mesto, Baragov dom, 27.10.2018 od 9:00 – 13.00
Vodi: prof. Janko Jožef Pirc

16. – 18.11.2018 Študijsko posvetovanje Skupnosti slovenskih katehistinj in katehistov 
Kje in kdaj: Sveti duh pri Škofji Loki
Kontakt: SKU

27. 1. 2019 Katehetski simpozij
Kje in kdaj: Mirenski grad
Kontakt: SKU

7.-9. 2. 2019 Katehetski simpozij
Kje in kdaj: Sveti duh pri Škofji Loki
Kontakt: SKU

10.-15. 2. 2019 Katehetski simpozij
Kje in kdaj: Celje
Kontakt: SKU

13.-15.2. 2019 Katehetski simpozij
Kje in kdaj: Kančevci
Kontakt: SKU