Katehetsko pastoralna šola

Katehetsko pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih skupin.

NAMENJENA je vsem, ki

 • želijo poglobiti svoje versko znanje,
 • želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast,
 • želijo pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
 • želijo poglobiti poznavanje Svetega pisma,
 • se želijo usposobiti za katehetsko delo,
 • želijo obogatiti svoje katehetsko delo,
 • že poučujejo verouk ali pomagajo pri vodenju bibličnih skupin, pa nimajo primerne izobrazbe,
 • vodijo birmanske in druge skupine,
 • so bogoslužni sodelavci na župniji,
 • so člani župnijskega pastoralnega sveta,
 • želijo na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.

POTEK ŠTUDIJA

 • Predmetnik in število ur sta prilagojena študiju ob delu ali drugem študiju.
 • Predavanja so redno enkrat tedensko popoldan, po vnaprej objavljenem celoletnem urniku in običajno trajajo 3 ure.
 • Predavanja so v urniku razporejena po predmetnih sklopih.
 • Na predavanjih so predstavljeni cilji in osnove predmeta, morebitno gradivo, literatura in obveznosti, ki jih vključuje izpit.
 • Izpiti se opravljajo sproti in sledijo posameznim sklopom predavanj.
 • Pri nekaterih predmetih se izdela seminarska naloga, nekateri predmeti pa imajo tudi ustni izpit.

ŠTUDIJSKO LETO se prične v oktobru in konča v juniju.

Na jesenskem informativnem srečanju interesente seznanimo z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo za uspešen študij.

INFORMACIJE za posamezne enote (škofije) najdete na posameznih spletnih straneh oz. pri posameznem škofijskem voditelju KPŠ.

Predsednik Slovenske škofovske konference: Msgr. Stanislav Zore

Predstojnik KPŠ: Dr. Stanko Gerjolj

Ravnateljica KPŠ: dr. Mateja Pevec Rozman

Voditelji v (nad)škofijah se spreminjajo glede na katehetsko pastoralno leto.

 

2019-04-04T09:28:07+01:0004. 04. 2019|