Katehumenat

Katehumenat2019-04-04T08:11:04+01:00

Vir: splet

Odrasle, ki so dopolnili osemnajst let starosti in so se odločili za krščanski način življenja, pa niso krščeni, v krščanstvo uvajamo s katehumenatom.

Odraslih katehumenov redno ne pripravljamo na prejem zakramentov krščanskega uvajanja posamezno, ampak v skupini z drugimi katehumeni, po določenem programu, ki vključuje predkatehumenat, katehumenat (v ožjem pomenu), bližnjo pripravo in mistagogijo. Kadar je v posamezni župniji premalo kandidatov za katehumenat, se ta izvaja na ravni dekanije ali pastoralnega območja.

 

 

Novi termini bodo objavljeni v septembru 2019.

 

 

VPIS V SEZNAM KATEHUMENOV IN SREČANJE Z NADŠKOFOM

 Voditelje katehumenata prosimo, da do 25. novembra 2018 pisno pošljejo na Škofijski katehetski urad, Ciril – Metodov trg 4, 1000 Ljubljana (ali po e-pošti: katehetski.urad.lj@rkc.si) ime in priimek kandidatov, ki bodo prejeli zakramente uvajanja na velikonočno vigilijo 2018. Prijava naj vsebuje tudi datum rojstva in župnijo, iz katere prihaja katehumen.
Srečanje katehumenov z nadškofom bo na 2. adventno nedeljo, 9. decembra 2018, ob 16.00 v ljubljanski stolnici. Gospod nadškof bo imel zanje priložnostno katehezo in jim bo simbolično izročil v premišljevanje in uresničevanje Božje besede tako, da bodo iz njegovih rok prejeli Sveto pismo.
Sveto pismo naj katehumeni prinesejo s seboj. Če je le mogoče, naj se srečanja udeležijo tudi voditelji katehumenskih skupin in botri kandidatov. Vabljeni so tudi tisti odrasli, ki se pripravljajo samo na prejem zakramenta sv. birme.

KATEHUMENAT 2018 – 2019 V NADŠKOFIJI LJUBLJANA

Dekanija Kamnik, župnija Homec

Začetek: 16.10.2018 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Homec (Gostičeva cesta 2), v župnišču ob torkih ob 20.00
Voditelj: g. župnik Gašper Mauko
Zaključek: zaključek je na velikonočno vigilijo, 20.4.2019
Kontakt: 041 618 496 ali homec.verouk@gmail.com

Dekanija Radovljica, župnija Breznica

Začetek: 6.10.2018 ob 19.00
Kje in kdaj: župnija Breznica, ob sobotah ob 19.00 v župnijskih prostorih
Voditelj: g. župnik Marjan Lampret
Zaključek: predviden zaključek je za veliko noč
KontaktŽupnija Breznica

Dekanija Radovljica, župnija Jesenice

Začetek: 12.10.2018 ob 19.00
Kje in kdaj: župnija Jesenice, v župnišču ob petkih ob 19.00
Voditelj: g. Boris Rozman, župnijski upravitelj
Zaključek: zaključek je na velikonočno vigilijo
Kontakt: 064 223 978, Župnija Jesenice

Dekanija Ribnica, župnija Ribnica

Začetek: 6.10.2018 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Ribnica, v župnišču ob sobotah ob 20h
Voditelj: g. župnik Anton Berčan
Zaključek: je po veliki noči 2019
Kontakt: 041 755 092 ali anton.bercan@rkc.si

Dekanija Vrhnika, župnija Vrhnika

Začetek: 9.10.2018 ob 18.30
Kje in kdaj: župnija Vrhnika, v župnišču ob torkih 18.30 (ali po dogovoru z udeleženci)
Voditelj: g. župnik Mohor Rihtaršič
Zaključek: je po veliki noči 2019
Kontakt: 031 586 672 ali mohor.rihtarsic@rkc.si

Dekanija Kranj, župnija Kranj, Kranj Zlato Polje, Kranj Primskovo, Kranj Šmartin

Začetek: 3.9.2018
Kje in kdaj: župnija Kranj (kasneje še v drugih župnijah dekanije Kranj), v župnišču ob ponedeljkih ob 20h
Voditelj: g. župnik dr. Andrej Naglič
Zaključek: je po veliki noči 2019
Kontakt: zupnija.kranj@rkc.si

Dekanija Ljubljana-Center, župnija Ljubljana-Trnovo

Začetek: 10.9.2018 ob 19:00
Kje in kdaj: župnija Ljubljana-Trnovo, ob ponedeljkih ob 19.00 v sejni sobi župnišča
Voditelj: g. župnik Tone Kompare
Zaključek: predviden zaključek je na Veliko soboto
KontaktŽupnija Trnovo

Dekanija Ljubljana-Center, Stolnica Ljubljana

Začetek: 11.9.2018 ob 19.30
Kje in kdaj: Stolnica Ljubljana,  srečanja bodo v stolnem župnišču, vsak torek po večerni maši ob 19.30 do 21h (oziroma po dogovoru enkrat tedensko)
Voditelj: g. župnik Roman Starc
Zaključek: predviden zaključek je do velike noči 2019 (21.april)
KontaktStolnica Ljubljana

Dekanija Ljubljana-Šentvid, župnija Dravlje

Začetek: 6.10.2018 ob 17.00
Kje in kdaj: župnija Dravlje, vsak petek ob 17.00 v župnijskih prostorih, v mali učilnici
Voditelj: p. Miran Žvanut
Zaključek: predviden zaključek je 25. 5. 2018
Dodatno obvestilo voditelja: prijavite se lahko na naslov: miran.zvanut@rkc.si

Dekanija Ljubljana-Šentvid, župnija Podutik

Začetek: 7.10.2018 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Podutik , vsako nedeljo ob 20.00 do 21.oo v župnijskih prostorih
Voditelj: g. župnik Marko Čižman
Zaključek: predviden zaključek je sredi junija
KontaktŽupnija Ljubljana-Podutik

Dekanija Ljubljana-Vič/Rakovnik, župnija Ljubljana – Vič, Sv. Antona Padovanskega

Začetek: 4.10. 2018 ob 19.00 v župniji Vič
Kje in kdaj: župnija sv. Antona Padovanskega, vsak četrtek ob 19.00 v učilnici sv. Antona Padovanskega
Voditelj: p. Pepi Lebreht, ofm
Zaključek: zaključek katehumenata v maju 2019
KontaktŽupnija Ljubljana-Vič

Dekanija Ljubljana-Vič/Rakovnik, župnija Rakovnik

Začetek: 9.10. 2018 ob 19.00 v župniji Rakovnik
Kje in kdaj: Rakovnik ob 19.30
Zaključek: zaključek katehumenata v maju 2019
KontaktŽupnija Rakovnik

Dekanija Ljubljana-Moste, župnija Ljubljana-Sveti Križ

Začetek: 25. oktober 2018
Kje in kdaj: župnija Ljubljana-Sveti Križ, Na Žalah 2, veroučna učilnica pri župnišču od 20.00 do 21.30
Voditelj: g. župnik Peter Možina s skupino pomočnikov, laikov
Zaključek: v mesecu maju
Dodatno obvestilo voditelja: Srečanje se začne z gostoljubno ponudbo čaja in obloženih kruhkov, ki jih skrbno pripravijo sodelavci iz ekipe. Nato zapojemo nekaj pesmi, ki nam že pomagajo začutiti krščansko molitev – slavljenje. Sledi nagovor župnika ali povabljenega gosta na eno izmed tem. Zadnje pol ure pa se razdelimo v male skupine, kjer je priložnost za pogovor, odzive in debato, ki jo je sprožil nagovor. Udeleženci se lahko na vsako naslednje srečanje pripravijo s pomočjo ponujenih delovnih listov.
Kontaktzupnija.lj-zale@rkc.si, telefon: 040 505 270, Župnija Ljubljana-Sveti Križ

Dekanija Tržič, župnija Križe

Začetek: 11.9.2018 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Križe, vsak torek ob 20.00 v župnijskih prostorih
Voditelj: g. župnik Ivo Kožuh
Zaključek: Katehumenat se zaključi s še dvema srečanjema po veliki noči, v začetku maja 2019
Dodatno obvestilo voditelja: Lepo povabljeni! Kandidati lahko dobijo informacije na tel: 041 726 822 ali e-naslov ivo.kozuh@rkc.si
KontaktŽupnija Križe

Dekanija Zagorje, župnija Zagorje ob Savi

Začetek: 10.11.2018 ob 19.00
Kje in kdaj: župnija Zagorje, v župnišču ob sobotah ob 19.00
Voditelj: g. župnik J. Maksimiljan Tušak
Zaključek: je po veliki noči 2019
Kontakt: http://zupnija-zagorje-ob-savi.rkc.si/