Katehumenat

Katehumenat2019-10-29T11:10:20+01:00

Vir: splet

Odrasle, ki so dopolnili osemnajst let starosti in so se odločili za krščanski način življenja, pa niso krščeni, v krščanstvo uvajamo s katehumenatom.

Odraslih katehumenov redno ne pripravljamo na prejem zakramentov krščanskega uvajanja posamezno, ampak v skupini z drugimi katehumeni, po določenem programu, ki vključuje predkatehumenat, katehumenat (v ožjem pomenu), bližnjo pripravo in mistagogijo. Kadar je v posamezni župniji premalo kandidatov za katehumenat, se ta izvaja na ravni dekanije ali pastoralnega območja.

VABILO: VPIS V SEZNAM KATEHUMENOV IN SREČANJE Z NADŠKOFOM

Voditelje katehumenata prosimo, da do 5. decembra 2019 pisno pošljejo na Škofijski katehetski urad, Ciril – Metodov trg 4, 1000 Ljubljana (ali po e-pošti: [email protected]) ime in priimek kandidatov, ki bodo prejeli zakramente uvajanja na velikonočno vigilijo 2020. Prijava naj vsebuje tudi datum rojstva in župnijo, iz katere prihaja katehumen.

Srečanje katehumenov z nadškofom bo na 3. adventno nedeljo, 15. decembra 2019, ob 16.00 v ljubljanski stolnici. Gospod nadškof bo imel zanje priložnostno katehezo in jim bo simbolično izročil v premišljevanje in uresničevanje Božje besede tako, da bodo iz njegovih rok prejeli Sveto pismo.
Sveto pismo naj katehumeni prinesejo s seboj. Če je le mogoče, naj se srečanja udeležijo tudi voditelji katehumenskih skupin in botri kandidatov. Vabljeni so tudi tisti odrasli, ki se pripravljajo samo na prejem zakramenta sv. birme.

 

KATEHUMENAT 2019 – 2020 V NADŠKOFIJI LJUBLJANA

Dekanija Cerknica, župnija Bloke

Začetek: 5.10.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: v župnišču (Fara 18, 1385 Nova vas)
Voditelj: Simon Virnat, župnijski upravitelj
Zaključek: zaključek je na velikonočno vigilijo
Kontakt: 01/70-98-930

Dekanija Domžale, župnija Vir

Začetek: v nedeljo, 6. 10. 2019 po maši ob 10h
Kje in kdaj: Srečanja bodo ob nedeljah po maši ob 10h.
Voditelj: g. župnik Aleksander Urek
Zaključek: Predvidena podelitev zakramentov je na velikonočno vigilijo 2020, zaključek katehumenata pa en mesec po podelitvi zakramentov.
Kontakt: Župnija Vir, [email protected]

Dekanija Kamnik, župnija Homec

Začetek: 15.10.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: vsak 1. in 3. torek v mesecu ob 20h v župnišču na Homcu (Gostičeva c. 2, Homec, 1235 Radomlje)
Voditelj: g. župnik Gašper Mauko
Zaključek: zaključek je na velikonočno vigilijo, 11.4.2020
Kontakt: 041 618 496 ali [email protected]

Dekanija Radovljica, župnija Breznica

Začetek: 5.10.2019 ob 19.00
Kje in kdaj: župnija Breznica, ob sobotah ob 19.00 v župnijskih prostorih
Voditelj: g. župnik Marjan Lampret
Zaključek: predviden zaključek je za veliko noč
KontaktŽupnija Breznica

Dekanija Radovljica, župnija Jesenice

Začetek: 18.9.2019 ob 20.00; po 1.10.2019 pa ob 19.00
Kje in kdaj: župnija Jesenice, v župnišču ob sredah ob 19.00
Voditelj: duhovni pomočnik Anton Marinko
Zaključek: zaključek je 11.4.2020 na Veliko soboto, ko bo podelitev zakramentov
Kontakt: 064 223 978, Župnija Jesenice

Dekanija Ribnica, župnija Dolenja vas

Začetek: 11.10.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Dolenja vas, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas. Katehumenat bo potekal vsakih štirinajst dni do 4. postnega tedna.
Voditelj: g. župnik Pečavar Aleš
Zaključek: je do velike noči 2020
Kontakt: [email protected]

Dekanija Vrhnika, župnija Vrhnika

Začetek: v torek, 8.10.2019 ob 19.00 v župnišču
Kje in kdaj: župnija Vrhnika, v župnišču ob torkih 19h
Voditelj: g. župnik Mohor Rihtaršič
Zaključek: v aprilu 2020
Kontakt: 031 586 672 ali [email protected]

Dekanija Tržič, župnija Križe

Začetek: torek, 10.9.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Križe, vsak torek ob 20.00 v župnijskih prostorih v Križah (Če bo potreba bomo dan spremenili v dogovoru s katehumeni.)
Voditelj: g. župnik Ivo Kožuh
Zaključek: Katehumenat se zaključi 14.4.2020, če bo dobro razpoloženje, se bomo srečali še kdaj v maju in juniju.
Dodatno obvestilo voditelja: Lepo povabljeni! Kandidati lahko dobijo informacije na tel: 041 726 822 ali e-naslov [email protected]
KontaktŽupnija Križe

Dekanija Ljubljana – Moste, župnija Ljubljana – Štepanja vas

Začetek: 9. oktober 2019 ob 18h
Kje in kdaj: župnija Ljubljana – Štepanja vas, Župnija Ljubljana – Štepanja vas, Mekinčeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ob sredah ob 18h
Voditelj: br. Matej Štravs, župnik
Zaključek: po veliki noči
Kontaktžupnija Štepanja vas

Dekanija Ljubljana – Moste, župnija Ljubljana – Sveti Križ

Začetek: 10. oktober 2019
Kje in kdaj: župnija Ljubljana – Sveti Križ, Na Žalah 2, veroučna učilnica pri župnišču od 20.00 do 21.30
Voditelj: g. župnik Peter Možina, Helena Reberc in pomočniki laiki
Zaključek: v mesecu maju
Dodatno obvestilo voditelja: Srečanje se začne z gostoljubno ponudbo čaja in obloženih kruhkov, ki jih skrbno pripravijo sodelavci iz ekipe. Nato zapojemo nekaj pesmi, ki nam že pomagajo začutiti krščansko molitev – slavljenje. Sledi nagovor župnika ali povabljenega gosta na eno izmed tem. Zadnje pol ure sledi priložnost za pogovor, odzive in debato, ki jo je sprožil nagovor.
Kontakt[email protected], telefon: 040 505 270, Župnija Ljubljana-Sveti Križ

Dekanija Ljubljana – Moste, župnija Ljubljana – Črnuče

Začetek: 8. oktober 2019 ob 19:30 uri
Kje in kdaj: župnija Ljubljana – Črnuče, Stare Črnuče 13, 1231 Ljubljana Črnuče, ob torkih ob 19:30 uri
Voditelj: župnik Stanko Štefanič
Zaključek: po veliki noči
Kontaktžupnija Črnuče

Dekanija Kranj, župnija Kranj

Začetek: 2.9.2019 ob 20h
Kje in kdaj: župnija Kranj, v župnišču ob ponedeljkih ob 20h ali po dogovoru
Voditelj: g. župnik dr. Andrej Naglič
Zaključek: za velikonočno vigilijo 2020
Kontakt: [email protected] ali na župnijski telefon

Dekanija Ljubljana – Center, župnija Marijinega oznanjenja, Ljubljana, frančiškani

Začetek: 10.10.2019 ob 19.00
Kje in kdaj: Župnija Marijinega oznanjenja v Ljubljani, pri frančiškanih, vsak četrtek ob 19.00 v Slomškovi sobi
Voditelj: p. Pavle Jakop
Zaključek: predviden zaključek je 25.maj 2020
Informacija: ob praznikih in počitnicah ne bo rednih srečanj; predviden je tudi skupni duhovni vikend
KontaktŽupnija Marijinega oznanjenja

Dekanija Ljubljana – Šentvid, župnija Dravlje

Začetek: 4.10.2019 ob 17.00
Kje in kdaj: župnija Dravlje, vsak petek ob 17.00 v župnijskih prostorih
Voditelj: p. Miran Žvanut
Zaključek: predviden zaključek je zadnji petek v aprilu, 24. 4. 2020
Kontakt[email protected]

Dekanija Ljubljana – Šentvid, župnija Podutik

Začetek: 6.10.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Podutik , vsako nedeljo ob 20.00 v župnijskih prostorih, Podutiška 130
Voditelj: g. župnik Marko Čižman
Zaključek: predviden zaključek je sredi junija 2020
KontaktŽupnija Ljubljana-Podutik

Dekanija Ljubljana – Center, župnija Ljubljana – Trnovo

Začetek: 9.9.2019 ob 20.00
Kje in kdaj: župnija Trnovo, vsak ponedeljek v župnijskih prostorih
Voditelj: g. župnik Tone Kompare
Zaključek: predviden zaključek je konec maja
KontaktŽupnija Trnovo

Dekanija Ljubljana – Vič/Rakovnik, župnija Ljubljana – Vič, Sv. Antona Padovanskega

Začetek: v četrtek, 10.10. 2019 ob 19.00 v župniji Vič
Kje in kdaj: župnija sv. Antona Padovanskega, vsak četrtek ob 19.00-20:30 v učilnici sv. Antona Padovanskega v Antonovem domu, Tržaška c. 85, 1000 LJ
Voditelj: p. Pepi Lebreht, ofm
Zaključek: zaključek katehumenata je 14.5.2020
Sporočilo voditelja: Vsak katehumen naj ima ob sebi spremljevalca, ki prihaja z njim na srečanja in je ob njem tudi v življenju za morebitna vprašanja in pogovore.
KontaktŽupnija Ljubljana-Vič, 01/244 42 60

Dekanija Ljubljana – Vič/Rakovnik, župnija Rakovnik

Začetek: 8.10. 2019 ob 20.00 v župnišču
Kje in kdaj: na Rakovniku ob 20h, župnijska pisarna
Zaključek: zaključek katehumenata v maju 2020
KontaktŽupnija Rakovnik, 01/ 427 14 59v