Pastorala neurejenih zakonov in družin v težavah

V življenju zakoncev in družin je veliko posebnih primerov, ki jih je potrebno spremljati z ustreznim znanjem in ljubečo pozornostjo. Posebno pastoralno skrb zahtevajo: zakoni brez otrok, osamljene družine,ostareli zakonci, družine z otroki s posebnimi potrebami, enostarševske družine, vdove in vdovci,zunajzakonske skupnosti, ločeni in razvezani, a ne ponovno poročeni, razvezani, ki so se ponovno poročili in drugi.

Za vsakega od teh mora imeti Cerkev poseben pristop. Pastorala naj izhaja iz ljubezni in resnice. Iz zvestobe resnici moramo povedati, da kristjani s cerkveno neurejenim zakonom ne živijo v skladu z evangelijem in zakramentalno naravo zakonske zveze, vendar kljub temu po krstu pripadajo Cerkvi.Za vredno prejemanje zakramentov sprave in evharistije morajo urediti svoj položaj.(misli so povzete iz Apostolskega pisma o družini, CD 84 in iz Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, str.125-126).

Na področju pomoči zakoncem v stiski in tudi ločenim takoj po ločitvi s cerkvene strani pomagata Frančiškanski družinski inštitut v Ljubljani, ter Družinski center Betanija. Za že ločene in razvezane ter ponovno poročene pa je potrebno še veliko postoriti.

Odbor za pastoralo družin v posebnih okoliščinah pri Škofijskem uradu za družino si prizadeva, da bi na pastoralnih območjih (arhidiakonatih ali po dekanijah) počasi nastala mreža skupin za samopomoč. V ta namen so v okviru Inštituta za družino pri Zavodu sv. Ignacija izdelali gradivo za Ustanovitev samopomočnih skupin razvezanih in ločenih po dekanijah. V Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani nastala skupina SRCE (Skupnost razvezanih v Cerkvi). Njen cilj je povezovati ljudi s podobno izkušnjo, medsebojno poglabljati vero in osebno rasti. Pri duhovni rasti so v veliko pomoč duhovne vaje in duhovno spremljanje s strani duhovnikov ali redovnic. Pripravljeno je tudi dobro in uporabno vsebinsko gradivo za mesečna srečanja v skupini z naslovom: Zdravljenje z božjo besedo.

Za več informacij se obrnite na p. dr. Viljema Lovšeta DJ,e-naslov: viljem.lovse@rkc.si ali kliknite povezavo: http://www.srce.rkc.si/

LOČENI IN RAZVEZANI V CERKVI (članek V. Lovšeta v CSS)

„V življenju zakoncev in družin je veliko posebnih primerov, ki jih je potrebno spremljati z ustreznim znanjem in ljubečo pozornostjo. Za vsakega od teh primerov mora imeti Cerkev oseben pristop. Pastorala naj izhaja iz ljubezni in resnice. Jezus je vedno branil ter oznanjal resnico in moralno popolnost. Obenem je bil neizmerno usmiljen do grešnikov. Če Cerkev želi, da njen pastoralni odnos do težkih in neurejenih zakonskih primerov izhaja iz ljubezni in resnice, mora v svojem pastoralnem zavzemanju dosledno predlagati vsebino in načela, ki so v skladu s krščanskim oznanilom“ (PZ 313).

Ko je plenarni zbor Cerkve na Slovenskem spregovoril o življenju v Cerkvi se je najprej posvetil družini

[1]. V tem duhu Cerkev letos razglaša leto družine, ki je nosilka vrednot[2]. Njeno posebno pastoralno skrb zahtevajo: „zakoni brez otrok, osamljene družine, ostareli zakonci, samohranilke in samohranilci, vdovci in vdove, ločeni, ki so ponovno civilno poročeni, družine s prizadetimi otroki, družine z otroki s posebnimi potrebami“ (PZ 313). Uradni statistični podatki kažejo, da je bilo v Sloveniji leta 2005 na 1000 sklenitev zakonskih zvez kar 458,8 razvez[3]. Podatkov o tem, koliko je razvezanih cerkveno sklenjenih zakonov žal ni moč zaslediti, predpostavljamo pa lahko, da se število tudi med temi povečuje. Kaj se po razvezi dogaja z vsemi temi ljudmi in kako je zanje poskrbljeno v okviru Cerkve?

Ločitev in razveza zakona je izjemno težka življenjska preizkušnja. Partnerstvo razpade, družina pa ostane. Še toliko bolj je težka za tistega, ki se zaveda zakramentalnosti zakona, pa mnogokrat niti nima izbire; bodisi eden od zakoncev odide ali pa so meje osebnega dostojanstva tako potlačene, da breme skupnega življenja postane pretežko in je manjše zlo ločitev in morda tudi razveza. S tem pa se zgodba še zdaleč ne zaključi: pojavi se mnogo novih ovir in preizkušenj od problemov preživetja, varnosti, vzgoje, občutka negotovosti, krivde. Leto družine naj nam bi pomagalo globlje in s srcem razumeti potrebe in trpljenje ločenih, da bomo lahko počasi in z vedno večjo močjo odgovarjali nanje.

Cerkveni dokumenti o skrbi za ločene in razvezane

Že v apostolski spodbudi Familiaris consortio je papež Janez Pavel II. zapisal, da se mora Cerkev odločno in brez odlašanja soočiti s tem vprašanjem. Cerkev, kot mati in učiteljica, si prizadeva za blagostanje in srečo doma in družine. Če je ta iz kakršnega koli razloga ogrožena, cerkev trpi in išče rešitve ter ljudem v zvestobi cerkvenemu nauku ponuja svojo pastoralno pomoč in sredstva odrešenja (FC 84). Pastoralna skrb predpostavlja upoštevanje cerkvenega nauka, kakor poudarja tudi Katekizem katoliške Cerkve (KKC 1640). Papež naglaša, da je nujno potrebno izdelati pastoralni načrt priprave in pomoči za pare v takšnih stiskah. Pod naslovom Pastoralna skrb za razvezane v Cerkvi je pokojni papež 24. januarja 1997 na 13. plenarni skupščini Papeškega sveta za družino v Vatikanu poudaril da naj bo pastoralna skrb za vse, ki trpijo zaradi težkih družinskih situacij in katerih število v Cerkvi hitro narašča, v središču pozornosti in skrbi Cerkve in njenih pastirjev. Duhovniki, še posebej župniki, naj z odprtim srcem vodijo in podpirajo te može in žene. Pokažejo naj jim, da jih cerkev ljubi, da ni daleč od njih in da trpi zaradi njihovega položaja. Razvezani so in ostanejo njeni člani, ker so prejeli krst in ohranjajo krščansko vero. Seveda je nova zveza po ločitvi moralni nered, ki je v nasprotju z zahtevami, ki izvirajo iz vere, a to ne sme preprečiti zavezanosti k molitvi in pričevanja krščanske ljubezni.

Ločeni in razvezani v slovenski Cerkvi

Plenarni zbor pravi: „Ker smo prepričani, da je ločitev zakoncev le skrajni in izjemni izhod iz stiske, v katero zaideta, naj krščansko občestvo naredi vse in zakoncema pomaga, da ne pride do ločitve. Če se zakonca vendarle ločita, je potrebno biti z ločenimi solidaren in jih podpirati v trpljenju in osamljenosti. Pomagati jim je potrebno, da se čimprej dejavno vključijo v življenje in da se ne umikajo v svojo bolečino. Če ostanejo sami, glede prejemanja zakramentov ni nobene ovire“ (PZ 316). Na področju pomoči zakoncem v stiski in tudi ločenim takoj po ločitvi s cerkvene strani pomaga največ Frančiškanski družinski inštitut v Ljubljani[4]. Njegovi diplomanti so ustanovili svetovalnice za zakonsko in družinsko področje tudi v Kranju, Mariboru in Celju[5]. Za že ločene in razvezane ter ponovno poročene pa je potrebno še veliko postoriti. V ta namen in v duhu Plenarnega zbora deluje pri škofijskem uradu za družino odbor za družino v posebnih okoliščinah, ki med drugim v Cerkvi skrbi tudi za razvoj pastoralne skrbi za razvezane in ločene. Odbor si predvsem prizadeva, da bi na pastoralnih območjih (škofijah ali arhidiakonatih ali dekanatih) počasi nastala mreža skupin za samopomoč. V gradivu za leto družine Slovenski pastoralni svet spodbuja vzpostaljanje takšnih skupin[6]. V ta namen smo v okviru Inštituta za družino pri Zavodu sv. Ignacija izdelali gradivo za Ustanovitev samopomočnih skupin razvezanih in ločenih po dekanijah, ki ga je pripravila gospa Helena Reščič[7].

Skupina SRCE v DSJ

Leta 2003 je v Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani nastala skupina SRCE[8] (Skupnost Razvezanih v Cerkvi) za samopomoč razvezanih in ločenih. Njen cilj je povezovati ljudi s podobno izkušnjo, medsebojno poglabljati vero in osebno rasti. Na mesečnih srečanjih se tudi s pomočjo strokovnjakov lotevamo perečih vprašanj po ločitvi in razvezi. Med drugim smo povabili dr. Alojzija Snoja, dr. Darjo Škraba, dr. Jožeta Ramovša. Zelo veseli in hvaležni smo bili tudi za srečanji z gospodom nadškofom Alojzijem Uranom in škofom Andrejem Glavanom. Organizirali smo dva študijska posveta o razvezanih v Cerkvi in tečaj za voditelje skupin ločenih in razvezanih.

Pri duhovni rasti so v veliko pomoč duhovne vaje za razvezane in ločene, ki so zaenkrat organizirane dvakrat na leto. Letos bo na duhovne vaje v Ilirsko Bistrico mogoče s seboj pripeljati tudi otroke za katere sta s. Martina Radež in gospa Davorina Petrinja pripravili poseben vikend program[9]. Ob začetku novega šolskega leta se skupaj odpravimo v eno od slovenskih romarskih središč. Poleg tega za utrjevanje medsebojnih vezi organiziramo tudi mesečni izlet v naravo, adventni tečaj izdelovanja venčkov za otroke ter slaščičarski tečaj.

Za dobro delovanje skupine so poleg prostora pomembni še koordinatorji (izmed članov) za sklicevanje srečanj, za organizacijo vzporednih dejavnosti, za informiranje, za praznovanje rojstnih dni in za finance. Še posebej pomembno pa je duhovno spremljanje skupine s strani duhovnikov ali redovnic.

Pripravljeno je tudi dobro in uporabno vsebinsko gradivo za trinajst mesečnih srečanj v skupini z naslovom: Zdravljenje z Božjo Besedo. Priročnik skupaj z zgoraj omenjenim omogoča začeti, ustanoviti in voditi škofijsko ali dekanijsko skupino za razvezane in ločene. Udeleženci za vsak mesec posebej dobijo gradivo za premišljevanje in se potem na skupnih srečanjih ob njem pogovorijo ali pa povabijo strokovnjaka. Teme so naslednje: kaj se dogaja z mano; pot k ozdravitvi in odkrivanje pomoči; soočenje s svojo jezo; soočenje z depresijo; soočenje z osamljenostjo; kaj pravi Sveto Pismo; nova razmerja; finančno preživetje; skrb za otroke; spolnost; odpuščanje; sprava; pojdimo naprej – zbližajmo se z Bogom.

Kakšna pa je skrb Cerkve za razvezane po svetu?

Mreže društev in skupin za razvezane in ločene so zelo močne predvsem v anglosaksonskih državah. Med njimi velja omeniti Severnoameriško konferenco razvezanih in ločenih katoličanov (NACSDC – http://www.nacsdc.org/) in Angelško Društvo za ločene in razvezane katolike (ASDC – http://www.asdcengland.org.uk/), ki sta organizirani po škofijskih skupinah. V Italiji je znano Središče za pomoč ločenim in razvezanim v Veroni[10]. Tudi v Španiji imajo že od leta 1991 Krščansko društvo za ločene in razvezane ljudi, ki je priznano s strani škofovske konference[11]. Njihovi cilji so podobni našim: duhovna in praktična pomoč v samopomočnih skupinah (člani so obvezani pomagati drugim, ki gredo skozi zgodnje faze ločitve ali razveze); spoznavanje cerkvenega nauka o ločitvi, razvezi in ničnosti zakona, nerazvezljivosti zakona, ponovnem zakonu in zakramentih za ločene in ponovno poročene; pomagati ljudem k samospoštovanju: čeprav ločen, sem še vedno član Cerkve in kristjan; razumevanje tega kar se je zgodilo kot priložnost za osebno človeško in duhovno rast zase in za skupnost Cerkve; sodelovanje v župniji ali cerkveni skupnosti; pogovor s Cerkvijo; pospeševanje ustanavljanja novih skupin po dekanijah in župnijah. Izdali so tudi veliko dobrih priročnikov in knjig o vseh vprašanjih ločenih in razvezanih v Cerkvi[12]. Zelo uporabna spletna stran za ločene in razvezane je tudi Divorce care (http://www.divorcecare.com/), ki ponuja gradivo za osebno, skupinsko delo in za otroke.

Zaključek in spodbudaV vseh, ki iskreno iščejo in hodijo za Kristusom, je veliko odprtosti in dobre volje za medsebojno podporo na krščanski poti. Drug od drugega (duhovniki in laiki) veliko pričakujemo. Ni treba le čakati, da bo drugi kar sam od sebe rešil naše težave. Papež nas vabi v medsebojno naklonjenost in skrb. Ker najbolj rastemo in dozorevamo prav preko križa se oboji lahko med seboj zelo obogatimo v Gospodu. Zato spodbujamo vse razvezane katoličane, da si prizadevajo za osebno rast, za medsebojno pomoč in stike ter za pogovor z duhovniki. Iz tega se lahko rodijo dobri sadovi, ki bodo v blagor vse Cerkve, še posebej pa v pomoč in spodbudo ločenim in razvezanim.

 


[1]    Izberi življenje, Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, Družina, Ljubljana 2002, št. 304 – 326, odslej PZ.

[2]    Prim. Družina, nosilka vrednot, Slovenski pastoralni svet, 41. pastoralni tečaj, zbornik, Maribor 2007.

[3]    Prim. Vinko Potočnik, Slovenci odlašamo s poroko, v: Naša Družina 2007, št. 5, 14-15.

[4]    Frančiškanski družinski inštitut, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana; tel. 01.200.67.60; e-pošta: fdi@siol.net.

[5]    Zakonski in družinski inštitut Krog v Kranju, Družinski center Mir v Mariboru, Družinski inštitut Bližina v Celju.

[6]    Prim. Vinko Škafar, Družina nosilka vrednot, v: Družina, nosilka vrednot, Slovenski pastoralni svet, 41. pastoralni tečaj, zbornik, Maribor 2007, 26. Zahvaljujem se mu, ker je enaka spodbuda tudi v Gradivu za župnijske pastoralne svete, Družina danes in jutri, Naše poslanstvo 41, Družina, Ljubljana 2007, 97.

[7]    Gradivo je pohvalil tudi dr. Vinko Škafar, prav tam, 26, opomba 37.

[8]    SRCE, Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana; e-pošta: helena.rescic@kks-kamnik.si; glasilo Srce –http://jezuiti.rkc.si/?q=node/view/40; za dodatne informacije p. Viljem Lovše: tel. 041.63.26.26.

[9]    Gradivo je mogoče dobiti osebno pri p. Viljemu Lovšetu (041 63 26 26); e-pošta: viljem.lovse@rkc.si

[10]  Centro Assistenza Separati Divorziati, via Bellezza, 3 – Verona. Tel/fax 045/58034; http://www. rcvr.org/assoc/asdi/main.htm

[11]  ACRISIDI, s sedežem v Barceloni; tel. Dora: 217 41 01 ali Manuela: pisarna 429 06 26, doma 429 23 03. Ponujajo pravno pomoč, psihološko svetovanje, redna in družabna srečanja.

[12]          V italjanščini navaja v svoji knjigi veliko literature Eugenio Zanetti, Dopo l’inverno, Testimonianze, domande e mesaggi di separati, divorziati o risposati che vivono nella Chiesa, Ancora, Milano 2005, 227-234; iz francoščine so prevedli tudi Armand le Bourgeois, Cristiani divorziati risposati, Edizioni Paoline, Milano 1991, ki osvetli problematiko s strni katoliške, protestantske in pravoslavne cerkve.

 

 LOČENI – PONOVNO POROČENI

Avtor prispevka dr. Stanislav Slatinek na koncu  predstavitve opozori  na ključne težave ločenih in znova poročenih v katoliški Cerkvi. Te so po njegovem mnenju naslednje:

1. Sprejeti učenje Cerkve, da so zakramenti dar in ne pravica, da zakramenti niso edini vir  milosti.

2. Ne zahtevati nemogoče od duhovnika, saj je duhovnik le “oskrbnik” in ne “lastnik” zakramentov.

3.Iskati milost po drugi poti, npr. molitev, post, miloščina, mir, potrpežljivost, blagost,…

4. Iskati pomoč na cerkvenem sodišču- ugotovitev neveljavnosti zakona?

LOČENI – ZNOVA POROČENI-Slatinek